Het grote Masterplan

In deze roerige coronatijd hoor je allerlei theorieën over de toekomst. Gaan we na het vaccineren terug naar het oude normaal? Of komt er een nieuw normaal? Zo ja, hoe gaat dat nieuwe normaal er dan uitzien? Minister Rutte heeft het de hele tijd over “build back better”, maar wat is dat dan?

Hierover hoor je veel theorieën. Sommigen beweren dat we naar een soort communistische tijd gaan waarin we geen persoonlijke bezittingen zouden hebben maar wel gelukkig zouden zijn. Anderen hebben het over de “great reset”, wat dat ook moge zijn. Er worden veel horrorscenario’s geschilderd, met als basis vaak het bekende boek “1984” van George Orwell. Het Wereld Economische Forum en organisaties als The Rockefeller Foundation zouden een snood Masterplan hebben met de wereld, waarin de rijke mensen alleen maar rijker worden en waarin armen en mensen met een beperking zouden worden uitgeroeid of in elk geval het leven flink zuur worden gemaakt.

Als je al die horrorverhalen serieus moet nemen, zou je er zo angstig van worden dat je bijna niet meer durft te leven. Maar wat de meeste mensen niet weten is dat er ondertussen al een eeuwenoud Masterplan gaande is, dat al begon vóór onze jaartelling! Dat plan gaat over het volk Israël, een volk dat vanaf het begin al het uitverkoren volk van God wordt genoemd.

Wat was er precies met het volk Israël aan de hand? In de bijbel kun je lezen dat dit volk in twee delen was gescheurd. Van de twaalf stammen die het volk Israël vormden werden twee stammen apart gezet omdat daar de meeste mensen nog oprecht hun God aanbeden. Die twee stammen werden Juda genoemd, daar komt dus de benaming “Joden” vandaan. De andere tien stammen heetten nog gewoon Israël, of soms werden ze ook Efraïm genoemd. Bij die tien stammen gingen alle remmen los wat betreft het aanbidden van allerlei afgoden. Het tien-stammenrijk maakte het zo bont dat God het niet langer kon aanzien. Hij strafte het tien-stammenrijk doordat het in ballingschap werd weggevoerd naar Assyrië, het huidige Irak, Iran, Syrië en Turkije. Dit deel van Israël is nooit uit die ballingschap teruggekomen.

Wat gebeurde er dan met het twee-stammenrijk Juda? Deze mensen waren ook niet echt lieverdjes. Ze maakten het lang niet zo bont als de andere tien stammen, maar ook zij vergaten hun God die hen had bevrijd uit de slavernij van Egypte. Doordat ook zij afgoden gingen aanbidden werden zij dan ook in ballingschap weggevoerd. Het verschil is dat zij na 70 jaar terug mochten gaan naar hun eigen land, dat God aan hen had gegeven. Daarna zijn ze weliswaar weer grotendeels door de Romeinen weggejaagd, maar sinds 1948 mogen ze daar weer wonen.

Waar zijn de Israëlieten uit het tien-stammenrijk dan terechtgekomen? Dat weten we niet en dat is nou juist het interessante. God heeft dit deel van zijn volk uitgezaaid in de “aarde” van de andere volken om ze op een later tijdstip weer te kunnen oogsten. In de profetie die Hij aan Hosea gaf zei Hij: “Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: Kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn.

Hoe wil God dit hebben als de Israëlieten zijn uitgestrooid over de hele aarde en ze niet meer te traceren zijn? Ze zijn immers nooit teruggekomen naar hun land, dus dan kunnen ze ook niet meer “kinderen van de levende God” worden genoemd. Dat is dus wat dat “zaaien in de aarde” betekent, God gaat eens een gigantische oogst binnenhalen. Om dit te kunnen begrijpen moeten we kijken naar wat er enkele eeuwen na deze profetie gebeurde.

God stuurde zijn Zoon Jezus naar de aarde om de mensheid te verlossen van de macht van de zonde. Iedereen die in Hem gelooft wordt een kind van God genoemd. De blijde boodschap over Jezus werd bijna overal ter wereld verkondigd, dus ook in de landen waar de afstammelingen van het tien-stammenrijk Israël woonden. Ook bij die volken kwamen mensen tot geloof. Wie weet, misschien behoren jij en ik ook wel tot die afstammelingen van Israël, want je weet immers niet hoe ver deze bannelingen over de aarde zijn verspreid.

De grote oogst van God zal dus bestaan uit christenen van over de hele wereld, die samen met de Joden het nieuwe Israël gaan vormen. Op die manier zal de profetie van Hosea toch nog werkelijkheid gaan worden. Op dit moment is het nog niet zo ver, want het gros van de Joden is nu atheïstisch. Ik ben er echter van overtuigd dat er binnenkort een moment gaat komen dat vrijwel alle Joden wel weer in de God van hun voorvaderen gaan geloven. Het moment van de oogst zal de dag zijn dat Jezus terugkomt op de wolken. Dan wordt zijn volk verzameld voor het grote bruiloftsfeest waar Jezus met zijn bruid Israël gaat trouwen. Dat wordt pas een feest!

Ben jij bang voor wat er de komende tijd gaat gebeuren in de wereld? Weet dan dat er betere tijden zullen komen. Niet vanwege “build back better”, of vanwege de “great reset” of wat dan ook, maar omdat God’s échte Masterplan zichtbaar gaat worden. Jij bent uitgenodigd voor het grote feest! Kom je ook?

Een gedachte over “Het grote Masterplan

  1. Dat kan ik niet lezen in de bijbel, Israel dat is eerst de Heilige Israel, het volk dat naar Mijn naam genoemd is. en een ieder die hoort bij de Heilige Israel, Jezus Christus, wordt het Israel Gods genoemd, dat zijn al Gods uitverkorenen van alle tijden en plaatsen, uit alle volken en natiën. De Joden tentijde van de omwandeling op aarde van de Heere Jezus, hebben de Heere Jezus nooit gekend want ze verwachten één die hen zo verhogen en de Romeinen zou verjagen ze zagen hun zonde niet en dat ze verlossing nodig hadden, zelfs de discipelen zagen dat niet, tot de Heere Jezus ten hemelvoer, zei Hij daarover dat de Tooster hen zou leren, daarna geleerd te zijn van de Heilige Geest heb ben de discipelen er nooit meer over gesproken. De Joden kwamen niet verder dan het zichtbare, ze waren niet zoals Abraham die een stad verwachte en een geestelijk oog had. vandaag is dat niet anders, christenen hebben geen geestelijk oog en zien op een natie die niks heeft met de Heere Jezus, als ze openbaringen lezen hebben ze de meeste interesse voor de antichrist en voor dingen zoals kopen en verkopen en rampen maar geen interesse voor Die zich openbaart, Jezus Christus, daarom kennen ze Hem ook niet. ze hebben hun eigen beeld van Jezus in hun hoofd, geen wonder dat dat de Heere waarschuwde voor vele Jezussen die velen misleiden. Al wie het van het aardse Israël verwacht kent God niet en is op de gladde helling afglijdend in de tweede dood.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s