Toen en nu

Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jakob uit een volk met een vreemde taal,werd Juda Zijn heiligdom,Israël Zijn koninklijk bezit. De zee zag het en vluchtte,de Jordaan deinsde achteruit,de bergen sprongen op als rammen,de heuvels als lammeren. Wat was er, zee, dat u vluchtte,Jordaan, dat u achteruit deinsde?Wat was er, bergen, dat u… Lees meer Toen en nu