Hufter!

Toen ik laatst op de fiets mijn zoon naar school bracht, kwamen we op een T-splitsing waar wij voorrang hadden. Een hufterige automobilist vond het echter niet nodig om ons die te geven en reed heel hard door. Dat ging nog maar net goed. Op het schoolplein moesten we natuurlijk nog even ravotten en tikkertje… Lees meer Hufter!